Houd de Stânfries X in de vaart

Met uw gift helpt u mee de Stânfries X in vorm en in de vaart te houden. U ontvangt daarvoor behalve onze onuitsprekelijke dank … maal per jaar de Stânfries X nieuwsbrief ‘……’ (naam Hans), met een weergave van het reilen en zeilen van schip en bemanning, een Vriendenverbindingsknoop, kortingen op vaaractiviteiten, exclusieve deelname aan lezingen en symposia, kortingen op bezoeken aan scheepsgerelateerde excursies.

Al voor €35 per jaar bent u vriend

Help mee en word vriend van de Stânfries X!