Stichting Vrienden van Stânfries X

Op 11 maart 2020 werd “Stichting Vrienden van Stânfries X” opgericht als steunstichting van Museumhaven Leeuwarden. Deze Vriendenstichting zet zich in om fondsen te werven om het behoud van het voormalige schroefstoomschip en beurtschip Stânfries X te borgen. De fondsen worden mede ingezet om de naambekendheid van Stânfries X en daarmee van Museumhaven Leeuwarden te bevorderen.

Stichting Vrienden van Stânfries X is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vrienden betalen periodiek een vaste donatie en genieten daarvoor exclusieve wederdiensten.

Stichting Vrienden van Stânfries X

Adres:
Wirdumerpoortsdwinger 8
8911 LK Leeuwarden

Doelstelling:
Het behoud van het voormalig stoomschip Stânfries X.

Onze beleidsplannen en (financiële) jaarverslagen van de stichting vindt u hier:

Bestuur:

  • Albert Schaafsma (voorzitter, UBO)
  • Bauke Aalbers (secretaris, UBO)
  • Wouter Onrust (penningmeester, UBO)
  • Marleen Griep (tot 20 april 2023, algemeen bestuurslid, UBO)
  • Sietse Smid (UBO)

Het bestuur is onbezoldigd.

RSIN:
8610 69 274