Schippers van de Stânfries X

Tegenwoordig wordt de Stânfries X nog steeds door een paar stoere schippers over de Nederlandse wateren gemanoeuvreerd. Hieronder een portret:

Herre Haarsma

Herre Haarsma woont op het historisch schip de Grote Beer in de Museumhaven en is als voorzitter van de Vereniging Schippers te Leeuwarden nauw betrokken bij de woonschippers in Leeuwarden.

Hij is ooit, zoals hij zelf zegt “begonnen met een bootje en dat werd steeds groter”.

Met Siete Meeter vaart hij meestal Sinterklaas Leeuwarden binnen, en ook bij het varend evenement “Hout Vaert” heeft hij trajecten voor zijn rekening genomen.

Hij is begonnen als maat maar al sinds heel wat jaren in het bezit van zijn groot plezier vaarbewijs. Af en toe vaart hij mee op de bruine vloot, en uiteraard als het uitkomt als schipper op de Stânfries. Ook het overvaren van schepen gebeurt regelmatig, verder heeft hij nog 5 jaar gevaren als schipper op de Vuilwaterboot van de Marrekrite/provincie.

Hij was vorig jaar schipper op de beurtvaart naar Dokkum en ook dit jaar was hij weer van de partij.

Hij heeft twee vaste maten, dat zijn zijn schoonvader, Marco van der Zee of buurman Eric Voigt.”Historische schepen zijn prachtig. Het varen is uiteraard niet meer als vroeger, maar varen op de Stânfries komt wel heel dicht bij dat gevoel!”’

Klaas de Boer

Klaas ging op zijn 16e naar zee, bij de marine. Zo heeft hij veel van de wereld gezien. Daarna heeft hij o.a. bij de bedrijfsgezondheidsdienst gewerkt en is hij als verpleegkundige in de ouderzorg in Menaldum gaan werken.

In 1990 is Klaas eerst als fokkenist op (particuliere) skûtsjes gaan varen, later ook als invalsschipper bij IFKS wedstrijden.

Om op het pontje van Grouw te werken was een groot vaarbewijs nodig- het Prinses Margriet kanaal moet immers worden overgestoken.

Door zijn vaar ervaring in de marine en op de skûtsjes, kon hij snel via de zeevaartschool in Enkhuizen in Rotterdam zijn groot vaarbewijs halen.

Klaas is sinds 2018 schipper bij de Stânfries X, meestal samen met scheepsmaat Martin.

Robert Rinzema

Robert is min of meer de ‘’vader’’ van de restauratie van de Stânfries. Hij kreeg een tip van een sloper en heeft daarna het wrak van de Stânfries gered omdat er uiteindelijk een commercieel partner gevonden werd in de toenmalige Frieslandbank. Ook zat hij namens de gemeente in de restauratie commissie voor het schip. Met het starten van de restauratie van de Stânfries, is eigenlijk ook de Museumhaven begonnen in 2002.

Hij is al sinds 1994 havenmeester van de Gemeente Leeuwarden, en doet alleen ‘’het grote werk’’. Dat wil zeggen geen pleziervaart, maar varende woonschepen tot 40 meter en beroepsvaart tot 3000 ton. Hij heeft iets meer dan 15 jaar met een zeilklipper (in eigendom) gevaren, de Nova Cura. Sinds die tijd heeft hij zijn groot vaarbewijs.

Naast schipper voor de Stânfries is Robert druk met de verbouw van zijn huis, dat neem veel tijd want alles moet heel precies!